سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه جدول رشته ها و دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 99 را منتشر کرد.نکته ای که در این دفترچه به چشم میخورد تغییر در ضرایب دروس و همچنین اضافه شدن دروسی به مواد امتحانی رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات میباشد.برای مثال داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات باید درس کامپایلر را نیز برای کنکور 99 مطالعه کنند.همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر در تمام گرایشها باید تمام دروس اشاره شده در سایت سازمان سنجش برای رشته کامپیوتر را مطالعه نمایند.برای مثال در سالهای پیش داوطلبان گرایش نرم افزار نیاز نداشتند که درس معماری کامپیوتر را برای کنکور مطالعه کنند،در حالی که باید برای کنکور ارشد سال 99 این درس را نیز مطالعه کنند.داوطلبان کنکور ارشد 99 جهت کسب اطلاعات بیشتر این صفحه از سایت سازمان سنجش را با دقت بیشتری جهت برنامه ریزی برای کنکور 99 بررسی کنند.